Bygg- og anleggsanskaffelser

Kurset arrangeres i regi av Forum for offentlige anskaffelser.

date_range 12 Mar, 10:00 - 15:30
place DLA Piper, Bryggegata 6, Aker Brygge

Team

DLA Pipers team av anskaffelsesadvokater kan rettlede deg i regelverket. Vi er til enhver tid oppdatert på den siste utviklingen og praksis, både nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår i alle faser og aspekter av anskaffelsesprosessen og vil være din samarbeids- og sparringspartner i innkjøpsprosessene.

Robert Myhre

Partner

T +47 92 05 44 15

robert.myhre@dlapiper.com

Robert Myhre er en av Norges ledende advokater innen offentlige anskaffelser med over 15 års erfaring. Myhre driver Forum for offentlige anskaffelser, og har en omfattende foredragsvirksomhet i hele landet. Som foredragsholderhar Myhre en unik praktisk tilnærming til regelverket, slik at ikke-jurister og innkjøpere enkelt kan forstå kompliserte problemstillinger.

Kjell-André Honerud

Partner

T +47 93 05 84 80

kjell-andre.honerud@dlapiper.com

Kjell-André Honerud har særskilt kompetanse innenfor fast eiendom generelt, entreprise og offentlige anskaffelser spesielt, hvor han blant annet bistår mange offentlige byggherrer. Honerud jobber mye med større prosjekter innen bygge- og anleggssektoren. Han arbeider både med valg av kontraktsstrategi, kontraktsutforming, standardisering av kontrakter for større organisasjoner, oppfølging av kontraktsgjennomføringer og kontraktstvister. Honerud bistår en rekke større kommuner innenfor disse spørsmålene.

Kjetil Haare Johansen

Partner

T +47 97 75 56 11

kjetil.johansen@dlapiper.com

Kjetil Haare Johansen har betydelig erfaring som rådgiver i forbindelse med offentlige anskaffelser til leverandørsiden, fra internasjonalt regelverksarbeid (WTO og EØS), og på prosjekt- og anbudssamarbeid.

Line Voldstad

Senioradvokat

T +47 98 40 10 79

line.voldstad@dlapiper.com

Line Voldstad har spesialisert seg innenfor områdene offentlige anskaffelser og konkurranserett. Hun har bred erfaring i praktisk håndtering av regelverket for offentlige anskaffelser fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurranse og kontraktsinngåelse med leverandør og bistår daglig oppdragsgivere og leverandører i ulike aspekter av anskaffelsesprosesser og kontraktsforvaltning.

Morten Gullhagen-Revling

Fast advokat

T +47 40 85 16 16

morten.gullhagen-revling@dlapiper.com

Morten Gullhagen-Revling bistår daglig klienter i anskaffelsesspørsmål. Han rådgir både oppdragsgivere og leverandører i alle faser i anskaffelsesprosessene, fra behovsfasen til gjennomføring og signering og klage/etterfølgende erstatningsspørsmål.

Lise Schøyen

Advokatfullmektig

T +47 90 54 14 88

lise.schoyen@dlapiper.com

Lise arbeider med en rekke ulike problemstillinger på anskaffelsesfeltet, både hva gjelder rådgivning, tvisteløsning, utarbeidelse av klager til Klagenemnden for offentlige anskaffelser (KOFA), utarbeidelse av klager til oppdragsgivere, behandling av klager og innsynssaker. Hun har bistått klienter både på leverandør- og oppdragsgiversiden.

Kaja Sandvig

Advokatfullmektig

T +47 48 26 33 20

kaja.sandvig@dlapiper.com

Kaja Sæland Sandvig er advokatfullmektig hos DLA Piper og har generell kompetanse innen et vidt spekter regulatoriske problemstillinger, herunder særlig innen konkurranse- og anbudsrettslige spørsmål. Med sin bakgrunn som porteføljeforvalter i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) har hun opparbeidet seg god kompetanse på, herunder praktisk erfaring med, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakter, gjennomføring av tilbudsevalueringer, tildelinger, innsynsbegjæringer og klagesaker, samtidig som hun bidro med juridisk rådgiving og i utvikling av nytt malverk.. I tillegg til alminnelige tjeneste- og vareanskaffelser, har Sandvig erfaring med forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, inkludert unntatt utlysning i medhold av EØS-avtalens art. 123.